Цим положенням визначається статус та здійснюється висвітлення функціонування Веб-сайту http://tweety.com.ua/ у глобальній інформаційній мережі Інтернет.

Веб-сайт http://tweety.com.ua/ створено як маркетинговий інформаційний ресурс з метою взаємообміну інформацією між власником товарів (надалі – Продавцем), який розміщує зображення Товарів на відповідних сторінках Веб-сайту http://tweety.com.ua/, та будь-якими особами, які мають намір придбати зазначені Товари (надалі – Покупці).

Всі матеріали, розміщені на сторінках цього сайту, є інтелектуальною власністю власника, захищені авторським правом і використовуються ФОП Юскевич О.О., державна реєстрація № 847619 на підставі договору. Особи, які несанкціоновано використовують матеріали Веб-сайту http://tweety.com.ua/, будуть притягнуті до відповідальності згідно з нормами чинного законодавства України.

Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. У зв'язку з цим, інтернет-ресурс магазина «Твіті» є торговим майданчиком ФОП Юскевич О.О.

Законним володільцем Веб-сайту http://tweety.com.ua/ є ФОП Юскевич О.О. (надалі – Продавець (Оператор, Модератор, Адміністратор)).

Продавець ФОП Юскевич О.О. являється власником, дилером чи розповсюджувачем Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту http://tweety.com.ua/.

Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту http://tweety.com.ua/, та Продавець, що має намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту http://tweety.com.ua/, керуються цим Положенням, Договором публічної оферти, іншими документами, що розміщені на Веб-сайті http://tweety.com.ua/.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ.

 • «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті http://tweety.com.ua/, і застосування якого є обов’язковим для Продавця, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.
 • «Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.
 • «Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на Веб-сайті http://tweety.com.ua/ розміщена пропозиція Продавця.
 • «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт http://tweety.com.ua/ та мають намір придбати той чи інший Товар.
 • «Продавець» - фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, яка є власником чи розповсюджувачем Товару та за допомогою Веб-сайту http://tweety.com.ua/ має намір його продати.
 • «Замовлення» - належно оформлена та розміщена на Веб-сайті http://tweety.com.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 • 2.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцями оформляються у вигляді Договору публічної оферти, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець) Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення Замовлення кнопки “ПІДТВЕРДИТИ ЗАМОВЛЕННЯ”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного українського законодавства, прийняв умови та порядок оформлення Замовлення, виявив бажання придбати Товар у Продавця на умовах, визначених у Договорі публічної оферти.
 • 2.2. Зразок Договору публічної оферти розміщений на веб-сайті http://tweety.com.ua/ і його застосування є обов'язковим як для Покупця так і для Продавця що здійснюють взаємодію один з одним через веб-сайт http://tweety.com.ua/.

3. ПРЕДМЕТ РЕГУЛЮВАННЯ.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець виконує всі необхідні дії, спрямовані на виконання замовлення Покупця Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті http://tweety.com.ua/.

 • 4.3. Продавець має право в односторонньому порядку призупинити виконання Замовлення Покупця у випадку порушення останнім умов цього Положення, Договору публічної оферти, інших документів, що розміщені на Веб-сайті http://tweety.com.ua/.
 • 4.4. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в це Положення з публікацією його на Веб-сайті http://tweety.com.ua/.
 • 4.5. Продавець розміщує на Веб-сайті http://tweety.com.ua/ повну та достовірну інформацію про Товар, умови та порядок його оплати та доставки Покупцю, а також в обов’язковому порядку застосовує та дотримується положень Договору публічної оферти, зразок якого розміщений на Веб-сайті http://tweety.com.ua/.
 • 4.6. Продавець має право отримати Замовлення Покупця, а від Покупця має право вимагати дотримання положень Договору публічної оферти, зразок якого розміщений на Веб-сайті http://tweety.com.ua/.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

 • 6.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення шляхом додавання обраних ним Товарів у віртуальний “кошик” шляхом натискання кнопки “Додати до кошика”, або зробивши замовлення по електронній пошті чи за номером телефону, вказаному в розділі контакти Веб-сайту http://tweety.com.ua/.
 • 6.2. Строк формування замовлення Продавцем до 2 робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідних, робочого дня.

7. ГАРАНТІЇ.

 • 7.1. Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві. Поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.
 • 7.2. Матеріали та інформація Веб-сайту http://tweety.com.ua/ надаються «як є» без будь-яких гарантій. Кольори і відтінки можуть відрізнятися від реальних внаслідок особливостей налаштувань монітора. Веб-сайт http://tweety.com.ua/ не гарантує точності і повноти інформації, розміщеної на сайті. В будь-який час без повідомлення можуть вноситися зміни в матеріали та інформацію, що надаються на сайті, а також у згадані в ньому товари. Ціна на товар Веб-сайту http://tweety.com.ua/, є єдино правильною і остаточною для Покупця. У разі неактуальності інформації на сайті, Продавець не зобов'язується оновлювати її. Веб-сайт http://tweety.com.ua/ ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-який збиток, що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання Веб-сайту http://tweety.com.ua/
 • 7.3. Продавець підтверджує, що разом з Товаром, доставленим Покупцю на підставі його Замовлення, Продавець передає йому всі необхідні документи щодо комплектності та якості Товару.
 • 7.4. Продавець підтверджує, що на телефонне звернення Покупцю буде надана вся інформація щодо строків доставки Товару Продавцем.
 • 7.5. Продавець виконує усі положення Договору публічної оферти, зразок якого розміщений на Веб-сайті http://tweety.com.ua/.
 • 7.6. Покупець підтверджує, що вказана при реєстрації на Веб-сайті та оформленні Замовлення інформація є достовірною.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

 • 8.1. Продавець не відповідає за недоліки Товару щодо якості, комплектності, а також не здійснює його гарантійне обслуговування, якщо таке не передбачено. Всі вищезазначені питання вирішуються безпосередньо між Покупцем та Продавцем у процесі телефонного спілкування.
 • 8.2. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають між Покупцем та Продавцем в процесі купівлі-продажу Товарів, після його доставки Продавцем та отримання Покупцем, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди вирішуються у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

 • 9.1. Продавець не несе відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які знаходяться поза контролем Гаранта. До форс-мажорних обставин належать, в тому числі, але не виключно: природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль).

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 • 10.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення Товару покупцю, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).
 • 11.2. Власним акцептуванням пропозиції Продавця або реєстрацією на сайті http://tweety.com.ua/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних Продавцем з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю будуть використовуватись в комерційних цілях, в тому числі для обробки Замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту http://tweety.com.ua/.
 • Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
 • 11.3. Покупець дає право Продавець здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Продавця (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
 • 11.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.
 • 11.5. Продавець несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надає при розміщенні інформації про товар на Веб-сайті та оформленні Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при реєстрації на Веб-сайті та оформленні Замовлення інформації.